PHẬT TỬ THỜI MẠT PHÁP
NGŨ NHẢN LỤC THÔNG
VŨ TRỤ QUAN PHẬT GIÁO 2009
THÂN TRUNG ẤM
ĐỊA VỊ CAO QUƯ
PHƯỚC ĐỨC & CÔNG ĐỨC
TU ĐỂ THÀNH ĐẤT
AI TỈNH AI MÊ
HÉ MỞ CỬA GIẢI THOÁT
CUỘC ĐỜI VÀ ĐẠO NGHIỆP CỦA H̉A THƯỢNG TUYÊN HÓA
CUỘC ĐỜI NGÀI HƯ VÂN
CUỘC ĐỜI CỦA NGÀI TAM XA PHÁP SƯ
CUỘC ĐỜI NGÀI SIVALI
CUỘC ĐỜI NGÀI CƯU MA LA THẬP
CUỘC ĐỜI CỦA BÀ MA GIA PHU NHÂN ĐỜI TỲ BÀ THI PHẬT
CUỘC ĐỜI VUA HOÀNG A DỤC
CUỘC ĐỜI LỤC TỔ HUỆ NĂNG
CUỘC ĐỜI NGÀI XÁ LỢI PHẤT
CUỘC ĐỜI NGÀI CA DIẾP
CUỘC ĐỜI NGÀI A NAN